Страхотни новини за район “Надежда” от заседанията на Столичен общински съвет

Страхотни новини за район “Надежда” от заседанията на Столичен общински съвет

Страхотни новини за район “Надежда” от заседанията на Столичен общински съвет.
💯Три спортни площадки в район „Надежда“ ще бъдат изцяло обновени, с финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд.
ℹ️Обектите са следните: спортната площадка в Северен парк (вход от ул. „Народни будители“), футболното игрище в 101 СУ „Бачо Киро“ и спортната площадка в междублоковото пространство до бл. 435 в жк Надежда 4!
🥅⚽️🏀🏐Спортната площадка в Северен парк (вход от ул. „Народни будители“) е с площ от 508.61 кв. м. и представлява комбинирано спортно съоръжение за футбол, баскетбол и волейбол. Вече работим по този обект, който беше одобрен на заседания на СОПФ и Столичен общински съвет през м. декември 2022 г. Ремонтът включва подновяване на настилката от изкуствена трева, ремонт на оградата, освен това подменяме и обезопасявме съоръженията на спортната площадка.
🥅⚽️Съществуващо футболно игрище в двора на 101 СУ „Бачо Киро“ ще бъде рехабилитирано – обектът е с площ 2420 кв. м., за което планираме следните строително-ремонтни дейности – подмяна на настилката от изкуствена трева, полагане на маркировка и изграждане на ограда.
🥅⚽️Ремонт на съществуваща спортна площадка в междублоковото пространство до бл. 435 в жк. „Надежда 4“ – спортната площадка е с площ 660 кв. м. , като предвиждаме ремонт на оградата, подмяна на настилката от изкуствена трева и съоръженията.

🙏”Благодаря на общинския съветник и Председател на Комисията за децата, младежта и спорта в СОС Татяна Георгиева, която е съвносител на докладите ми до Специалицирания общински приватизационен фонд. Нейната активна подкрепа е важна за подобряване възможностите за спорт сред децата и младежите в район „Надежда“. Благодаря на членовете на Специализирания общински приватизационен фонд, които с единодушните си решения демонстрираха истинска загриженост за подобряване облика на спортната инфраструктура в район „Надежда“. Не на последно място, изказвам благодарност и на общинските съветници от Столичен общински съвет, които на свои заседания приеха докладите с решенията на Специализирания общински привитазионен фонд. В резултат на активни и единни действия имаме най-важното – подобрена и безопасна среда за спорт на хиляди деца и младежи в район „Надежда“, заяви кметът инж. Димитър Димов.

⚽️🏐🏀Спортната инфраструктура е във фокуса на работата ни през 2023 година – ще изградим нова спортна площадка в двора на 15 СУ „Адам Мицкевич“ с финансиране от Министерство на образованието, ще обновим съществущата спортна площадка в двора на 63 ОУ „Христо Ботев“ в кв. Требич, ще работим по още две спортни площадки със средствата, пренасочени от СОС към 6 столични района. По този проект ще изградим една площадка за мини футбол на юг от бл. 333 и ще направим основна реконструкция на спортна площадка за мини футбол – при блоковете 101 и 102 в жк Надежда 1. Екипът ми продължава да разработва предложения в този ресор и да търси финансови възможности за реализирането им.
💯Винаги съм казвал, че всяко усилие за моя район „Надежда“ си струва, защото хората са ни избрали именно, за да развиваме града! Това е обща задача, по която съвместно работят екипите на район „Надежда“, Столична община и Столичен общински съвет, за.което им благодаря!