Само за сравнение: Вижте каква е средната заплата в Черна гора и как ни лъжат тук

Само за сравнение: Вижте каква е средната заплата в Черна гора и как ни лъжат тук

Средната работна заплата без данъци и осигуровки през януари в Черна гора възлиза на 757 евро и е с 4,1 на сто по-висока спрямо декември миналата година, предаде черногорската агенция МИНА. Тя се позова на статистическия институт на Черна гора – Монстат.

Средната нетна работна заплата през януари спрямо същия месец на миналата година е нараснала с 10.3 на сто.

Средната брутна заплата за януари в Черна гора е 940 евро.

„Като се има предвид, че потребителските цени през януари спрямо декември миналата година бележат ръст от 0,4 на сто, то реалните заплати за същия период са отбелязали ръст от 3,7 на сто“, се посочва в съобщението на Монстат.

Средната работна заплата без данъци и осигуровки през януари спрямо предходния месец бележи ръст в секторите образование -10,1 на сто, бизнес с недвижими имоти – 8,4 на сто, здравеопазване и социални грижи – 8,2 на сто, строителство – 8,1 на сто, изкуства, развлечения и отдих – 6,5 на сто, административни и спомагателни дейности -5,1 на сто, информация и съобщения – 4,7 на сто, както и рудодобив и каменодобив – 4,4 на сто.

Ръст е отчетен и в секторите хотелиерство и ресторантьорство – 4,4 на сто, селско стопанство, горско стопанство и риболов – 2,3 на сто, водоснабдяване, управление на отпадъчни води, контрол на процеси, отстраняване на отпадъци и подобни дейности – 2,1 на сто, държавна администрация и отбрана, задължително социално осигуряване – 2 на сто, преработваща промишленост – 1,9 на сто, транспорт и складиране – 1,3 на сто и търговия на едро и дребно, както и ремонт на автомобили и мотоциклети – 0,5 на сто.

Намаляване на средната нетна работна заплата през януари спрямо предходния месец е отчетено в секторите професионални, научни и технически дейности – с 5,4 на сто, други услуги – с 1,5 на сто, доставка на електрическа енергия, газ, пара и климатизация – с 1,2 на сто, и финансови дейности и застрахователна дейност – с 0,2 на сто.

Източник: БТА

 

Categories: Свят