Продължава кампанията “Компотирай вкъщи”

Продължава кампанията “Компотирай вкъщи”

Столична община продължава кампанията “Компостирай вкъщи” чрез предоставяне на безплатни компостери за домакинствата.
ℹ️Всеки желаещ да получи компостер за събиране на биоразградими отпадъци трябва да подаде заявление по образец в срок до 8 март 2023 г. по един от следните начини:
– в Деловодството на районна администрация „Надежда“ на адрес: ул. „Кирил Дрангов“ 55, работно време от 8.30 до 17.00 ч.
– по електронен път на e-mail: info@so-nadejda.com
Допустими кандидати са живущите в къщи с обособени дворни пространства.

Линк към Заявлението:
http://www.so-nadejda.com/…/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8…
👏Кампанията „Компостирай вкъщи“ стартира през 2010 г. и цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни видове отпадъци.
🟢При ефективна редовна употреба на компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци (треви, храсти, клони), очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата с 550 тона/годишно.