“Моят избор е моя живот” стартира в училищата в “Надежда”

“Моят избор е моя живот” стартира в училищата в “Надежда”

Програма за превенция “Моят избор е моя живот” стартира в училищата в район “Надежда”.

Под мотото „Зависимост и независимост – здравословен начин на живот”, екипът на инициаторите от МКБППМН – СО район “Надежда”, проведе тренинги на ученици от седми клас в 16 ОУ „Райко Жинзифов”, ЦСОП „Едуард Сеген”, 153 ССУ „Неофит Рилски” и 141 ОУ „Народни будители”.
Основната цел на кампанията е превенция на зависимостта и зависимото поведение, като акцент се поставя върху изборът и последиците от него.
По време на срещите на учениците се пуска специално подбран видеоклип, дискутират се ситуации и последствията от взетите от подрастващите решения.