Нова детска градина ще бъде изградена в кв. Требич

Нова детска градина ще бъде изградена в кв. Требич

Нова детска градина за близо 80 деца ще бъде изградена в кв. Требич.

„Благодаря на всички общински съветници, които единодушно подкрепиха доклада, който внесох заедно с общинския съветник Татяна Георгиева.

Всеки положителен глас днес е в името на качествената и модерна образователна среда за децата в район „Надежда“. Признателен съм за високата оценка от страна на съвносителя на доклада Татяна Георгиева и общинския съветник Николай Стойнев по време на обсъждането“, заяви кметът на район „Надежда“ инж. Димитър Димов.

„Столичен общински съвет насърчава иновативните предложения, с които надграждате общинската политика за подобряване на образователна и културна инфраструктура“, каза от своя страна Н. Стойнев.

Предвижда се сградата, с разгъната застроена площ 1480.00 кв. м.(със сутерен), да бъде филиал на съществуващата 83 ДГ „Славейче“ в кв. Илиянци. Тя ще осигури близо 80 нови места за деца в 2 (две) градински и 1 (една) яслена група. За новата градина, разположена в УПИ V, кв. 18 е издадена виза за проектиране, одобрен е технически проект и е издадено разрешение за строеж. Срокът за завършване на сградата, е не повече от 24 месеца, от откриване на строителната площадка.

„В доклада ми се посочва още, че обект „Детска градина“ е част от публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, в друг общински имот в местност Надежда 1 а и 1 б.“, подчерта инж. Димов.

Обезщетението за Столична община се изразява в изграждане на нова сграда на детска градина и предоставяне на собственост на равностойни обекти в новопостроената сграда. Детската градина и самостоятелните обекти в новопостроената сграда следва да бъдат в напълно завършен за ползване вид, съгласно техническото задание и одобрените инвестиционни проекти.

Подобно публично-частно партньорство развива и увеличава капацитета на общинските детски градини. По 3 годишната програма на кмета на София Йорданка Фандъкова за строителство за нови детски градини и ясли, която бе одобрена от общинския съвет, в момента се строят 22 сгради, като 4 други вече са завършени и предстои въвеждането им в експлоатация. Общо 103 нови градински и яслени групи ще бъдат разкрити в резултат на изпълнението на Програмата.