270 незаконни гаража премахнати от общински терени в район “Надежда”

270 незаконни гаража премахнати от общински терени в район “Надежда”

Общо 270 незаконни гаражни клетки са премахнати от общински терени в район „Надежда” през изминалата година.

Последователните действия в тази посока не само подобряват градската среда, но и освобождават паркоместа за всички жители на района.

Припомням, че процедурата се извършва в изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225 от Закон за устройство на територията , издадени от главния архитект на Столична община. Принудителното премахване е последната мярка от процедурата по отстраняването на незаконните гаражи.

Първата стъпка е съставянето на Констативни актове, въз основа на които се издава Заповед за доброволно премахване на гаражите.

В случай, че съоръжението не бъде премахнато доброволно в този срок, се пристъпва към принудително отстраняване на съоръженията от Столична община.

След премахването на незаконните обекти, територията се почиства от едро габаритни отпадъци, от изпълнителя.

Благодаря за усилията и синхронните действия на всички институции, които участват в процедурата – Направление „Архитектура и градоустройство“ в Столична община, Столичен инспекторат, Столична дирекция на вътрешните работи – Второ районно управление, и „Център за градска мобилност“ ЕАД, дирекция „Паркиране и мобилност”.