Рекордните 545 нередовни МПС бяха стикирани в район “Надежда”

Рекордните 545 нередовни МПС бяха стикирани в район “Надежда”

Рекордните 545 броя излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) са стикирани през 2022 г. от районна администрация „Надежда“.

От тях, 388 броя са доброволно преместени от собствениците им, в установения срок. Принудително са репатрирани почти 100 броя излезли от употреба автомобили. Останалите стикирани автомобили са в различен етап на административната процедура.

Активната работа по темата с ИУМПС е важна крачка към освобождаване на повече паркоместа в района. Благодаря на целия ресорен екип и всички активни граждани, които продължават да подават сигнали чрез info@so-nadejda.com, приложение “Гражданите” и гражданските групи в социалната мрежа, сред които “Безумията в София”.

Припомням, че за излязло от употреба моторно превозно средство се счита такова, на което знакът за технически преглед не заверен. Необходимо е да са изминали 3 месеца от последната заверка на техническия преглед (по постановление на Министерски съвет, прието на 08.01.2021 г.) Важно условие за обработка на автомобил като ИУМПС е същият да се намира върху терен общинска или държавна собственост.

След поставянето на стикер-предписание тече 3-месечен срок за доброволно премахване в частен терен или предаване на площадка за временно съхраняване. В случай, че това това не се случи доброволно в законоустановения срок, колите се репатрират принудително на специализиран паркинг.