Децата от “Надежда” бързат с коледната украса

Децата от “Надежда” бързат с коледната украса

Сръчните детски ръчички в 115 ДГ “Осми март”, 90 ДГ “Веса Паспалеева” и 27 ДГ “Детска китка” неуморно творят коледна украса в коледни работилници от кампанията ” 21 добрини за добри дни”.

Средствата от благотворителните продажби на коледната украса ще бъдат насочени към социално-значими каузи, както и част от нея – към 2 от къщичките на Коледния базар на “Пазари Север” ЕАД в Северен парк в дните 20, 21 и 22 декември.

Кампанията ” 21 добрини за добри дни” е част от календара на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – район “Надежда”.