Ясни са победителите в конкурса “Жива вода”

Ясни са победителите в конкурса “Жива вода”

Жителите на Надежда избраха своя фаворит в конкурса ЖИВА ВОДА, проведен в рамките на проект УРБиНАТ.

След гласуване онлайн и на място за определяне на наградата на гражданите в студентския конкурс ЖИВА ВОДА, жителите на район Надежда избраха ПРОЕКТ 1 – екип CREATIVE VISIONS – Александър Прегьов, Фати Тахчиева, Дария Георгиева, Виктория Иванова за свой фаворит с 47.6 % от всички 225 гласа!

Специалната награда от името на жителите на район Надежда за екип CREATIVE VISIONS е премия в размер на 2000 лв., осигурена от организаторите на конкурса.

Всички коментари и посочени предимства на проектите ще бъдат систематизирани и предоставени на местната управа, за да бъдат взети предвид при предстоящата реализация на проекта за басейн с минерална вода на отреденото място зад 15. СУ Адам Мицкевич.

Архитектурно-градоустройствени разработки са дело на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Висшето строително училище (ВСУ) Л. Каравелов.

Честито на победителя – екип CREATIVE VISIONS!

Благодарим на всички, които дадоха своя глас и споделиха мнения, както относно представените идеи, така и към реализацията на подобен проект за басейн на отреденото място.

Повече информация за конкурса ЖИВА ВОДА можете да откриете на официалната му страница:

https://konkurs-baseyn-nadezhda.eu/

Повече информация за проект УРБиНАТ можете да откриете на официалната му страница:

https://urbinat.eu/