Депутатите гласуваха нов заем от ЕС за близо половин милиард евро

Депутатите гласуваха нов заем от ЕС за близо половин милиард евро

Парламентът гласува на две четения законопроект за ратификация на Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз, като заемодател, и Република България, като заемополучател. Вносител е Министерският съвет.

Новият заем в размер на 460 170 000 евро, поискан от страната ни през юни т.г., е за покриване на бюджетни разходи във връзка с преодоляване на социално-икономическите последици за работниците и самостоятелно заетите лица вследствие на COVID-19.