“Зеленото сърце на Надежда” ще тупти в парка

“Зеленото сърце на Надежда” ще тупти в парка

На 22 октомври (събота) от 11:00 ч. в парк “Надежда” ще се проведе събитие по проект “Зеленото сърце на Надежда”. Основна цел на проекта е повишаване на екологичната култура на децата и учениците в район „Надежда“, чрез отговорно отношение и опазване на околната среда. В рамките на проекта 114 деца от 54 СУ “Св. Иван Рилски”, 15 СУ “Адам Мицкевич” и 6 ДГ “Вълшебен свят” и техните семейства ще засадят и „осиновят” 114 новозасадени дървета в парк “Надежда”.

“Зеленото сърце на Надежда“ е образователен проект за въвеждане на алтернативни подходи на учене чрез преживяване. За целта е изградена Зелена класна стая в парк “Надежда”, в която децата и преподавателите ще провеждат занимания по екология, разделно събиране и рециклиране на открито, пана с хербарии и рисунки.

Сред планираните дейности са сглобяване и поставяне в парк “Надежда” на 30 къщички и хранилки за птици и катерици, като представители на местната фауна.

„Вярвам, че проект ”Зеленото сърце на Надежда“ ще има уникален принос към екологичното възпитание на децата от нашия район. Той ще осигури личната връзка на децата със зелената система на града ни.“, това каза инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ по повод стартирането на проекта.

„Благодаря на нашите партнъори и дългогодишни приятели от Ротари клуб София – Витоша, които избраха именно район „Надежда“ за реализиране на проекта“, сподели още инж. Димов.

„ Щастлива съм, че Ротари клуб София Витоша успя да обедини партньори от няколко страни около „Зеленото сърце на Надежда” и съм убедена, че той ще допринесе към по-доброто екологично образование на децата и техните семейства в район Надежда. Проектът е с продължителност 5 години, като след реализирането на заложените в него дейности, планираме наученото от него да се сподели и използва за подобни проекти, както в други части на страната така и по света“, заяви г-жа Венета Платиканова, президент на Ротари клуб София – Витоша.

Обособеният кът за учене на открито в парк „Надежда“ дава възможност на учителите да обединят много и различни теми и да ги представят на учениците по интересен, лесен за реализация и атрактивен начин. В заниманията ще вземат участие 14 преподаватели заедно с представител на партниращата организация Екобулпак България АД. Планират се занимателни игри, чрез които децата ще затвърдят знанията си за рециклирането на отпадъци и опаковки и ще научат как могат да допринесат за опазването на околната среда, като ограничават или заменят еднократните пластмасови предмети с екологични алтернативи.

Проектът е организиран от 13 партньора от 6 страни: Ротари клуб София Витоша, България; Ротари клуб Карлсбад, САЩ; Ротари Дистрикти: 2482 – България;

2483 – Сърбия и Черна гора; 2420 – Турция; 5340 – САЩ; Партньори: Столична община – район „Надежда”; 54 СУ „Св. Иван Рилски“; 15 СУ „Адам Мицкевич”; 6 ДГ

„Вълшебен свят”; Екобулпак България АД; Ротари Обществен Корпус „Надежда”; Ротаракт клуб София Витоша – Изгрев.