Район “Надежда” спечели проект за безопасност на движението

Район “Надежда” спечели проект за безопасност на движението

Район „Надежда“ спечели проект на тема безопасност на движението “Ти си НАДЕЖДА на пътя”, финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община , към Съвета по безопасност на движението на децата в София (СБДДС на Столична община).

В изпълнение на дейностите по проекта са планирани забавни и образователни игри за безопасност на движението, които ще се реализират в четири отделни дни: на 18, 19 и 20 октомври 2022 г. с начален час 10.00 ч. на изградените площадки по безопасност на движението в 38 ДГ „Дора Габе“, 15 ДГ „Чучулига“ и 24 ДГ „Надежда“. В тях ще вземат участие представителни отбори от 12 (дванадесет) детски градини на територията на район „Надежда“. Близо 120 деца ще участват в празниците на тема „Безопасност на движението“, за да демонстрират своите знания чрез практически игри, викторини, песни и стихотворения.

Четвъртата инициатива е насочена към деца и младежи в училищна възраст от район „Надежда“ и ще се проведе на 25 октомври 2022 г., от 10.00 ч. в Северен парк. Фокусът на този празник е приложното колоездене, като участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи: до 7 години, 7-10 години и 10-14 години.

Опитен инструктор ще напомни за правилата за колоездене в града, с цел развиване уменията на подрастващите в майсторското владеене на колелото и осигуряване на пътна безопасност.

„Обучението по Безопасност на движението е целенасочен, системен и непрекъснат процес, който е наша обща отговорност, заяви кметът инж. Димитър Димов в обръщение към участниците.

Чрез интерактивни уроци-игри ще подпомогнем обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение, добави той. “Благодаря на всички колеги от Столична община и Столичен общински съвет, които непрекъснато фокусират вниманието върху пътната безопасност. В началото на учебната година, по инициатива на председателя на Столичен общински съвет Георги Георгиев над 14 000 първокласници в София получиха светлоотразителни гривни за по-добра пътна безопасност.“

Специални гости на празниците по пътна безопасност отново ще бъдат лицата на кампанията „Успели българи дават личен пример“.

Партньор отново е Сдружение Заедно сме Надежда , което традиционно подкрепя всички инициативи на администрацията.

Екипът на район „Надежда“ работи по темата образователни кампании за пътна безопасност от 2019 г., когато стартира първото издание на кампания „Ти си Надежда на пътя“. В нея се включиха близо 250 деца от 8 детски градини . В рамките на Кампанията зарадвахме и всички 500 първокласници в “Надежда” с подарък светлоотразител с посланието “Ти си Надежда на пътя”.