Район „Надежда“ спечели 23 проекта по “Зелена София”

Район „Надежда“ спечели 23 проекта по “Зелена София”

С 23 спечелени проекта по програма „Зелена София“ 2022, район „Надежда“ отново се нарежда на челните места сред столичните райони!

“Поздравявам представителите на етажна собственост за активността и усилията за развитие и опазване на зелената система на София. „Зелена София“ е един от успешните проекти на Столична община, в който гражданската енергия постига бързи и видими резултати в полза на нашия град”, коментира кметът инж. Димитър Димов.

Общо 175 са одобрените проекти за всички 24 райони на територията на Столична община. Съгласно регламента на програма “Зелена София”, право на участие имат етажни собствености, неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Победителите ще получат нови беседки и други паркови мебели, цветя, храстова растителност, дървета, и др. За реализиране на дейностите по поставянето, засаждането и поддръжката на спечелената растителност, отговорност имат бенефциентите.

Пълен списък на спечелилите проекти по програма „Зелена София“ 2022 вижте тук:

https://www.sofia.bg/…/c64af89a-e260-4b3f-8947-18ad1a05c97f