Среща по иновативен проект се проведе в “Надежда”

Среща по иновативен проект се проведе в “Надежда”

Екипът на Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 представи възможностите за предоставяне на интегрирани услуги за реновиране на жилищния фонд по време на информационна среща с граждани от район „Надежда“.

Срещата се проведе на 14 септември (сряда) в администрацията на район “Надежда“, като в нея взеха участие домоуправители и представители на сдружение на собствениците. Те бяха консултирани и получиха безвъзмездна организационна и техническа подкрепа за обновяване на домовете.

В рамките на проекта, стартирал през 2020 г., 30 етажни собствености бяха подготвени за енергийно обновяване на техните сгради. По време на 8 Информационни срещи и 16 Дни на отворените врати, организирани по проекта, бяха достигнати над 100 представители на многофамилни сгради.

Проект SHEERENOV обхваща столичните райони: „Надежда“, „Илинден“, „Нови Искър“, „Младост“, „Оборище“, „Слатина“, „Средец“ и „Триадица“.

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради – SHEERenov“, е финансиран по Програма ,,Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473/11.05.2020“ и се изпълнява от Столична община в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации.
Повече за проекта може да откриете тук: www.sheerenov.eu