СО прави дни на отворените врати по иновативен проект

СО прави дни на отворените врати по иновативен проект

В периода 13.09.2022 г. – 14.09.2022 г. Столична община организира дни на отворените врати по проект: „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov”, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия.

По време на дните на отворени врати ще бъде предоставена и информация относно Проект 9а ,,Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” и Проект 10 ,,Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради”, съобразно предвиденото в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Срещите ще се състоят в сградите на участващите в проекта районни администрации.

Определената дата за район „Надежда“ е 14.09.2022 г. (сряда) от 11:00 ч. в административната сграда на адрес: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 3, стая 308.

Представители на районната администрация: инж. Бойко Дръндарски, старши експерт в отдел „ИИЕКС” и Петя Илиева, старши експерт в отдел “КДПП”.

График и места за провеждане на срещи за дни на отворените врати: https://bit.ly/3etBx6j

Повече за проекта може да откриете тук: https://sheerenov.eu/


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4