Откриха 10 археологически обекта до жп линията Волуяк-Драгоман

Откриха 10 археологически обекта до жп линията Волуяк-Драгоман

Десет археологически обекта от различни епохи са открити при подготовката на трасето преди стартиране на строителните работи по жп линията Волуяк – Драгоман. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта. 

Открити са некропол от късната античност (V – VI в.), трасе на античен път със запазена дължина 15 м, антични зидове от сгради, средновековни жилища и структури, свързани с продължително обитаване на обекта. Сред археологическите находки са разкрити пещи за печене на вар, чийто аналогии могат да бъдат намерени във водещи обекти в Западна Европа. 

Документирани са структури от преходния период между къснобронзовата и ранножелязната епоха (XII – X в. пр. Хр.), късната античност (IV – VI в.) и средновековието. Откриват се материали и от късноелинистическата (II – I в. пр. Хр.) и римската (I – III в.) епохи.

Заключенията на експертите са, че разкритите археологически структури имат голям научен потенциал и значимост за изследване на културата в района, който през античността е част от територията на Сердика. Във връзка с това предстои пълно спасително проучване на целия обект, което ще продължи пет месеца. За да се намали забавянето на строителните дейности по жп линията, в момента Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ – БАН) изготвят план за разделяне на археологическото проучване на два етапа, който да е синхронизиран с работната програма на изпълнителя. Предстои част от спасителното проучване да бъде извършено през тази година, а вторият етап – през археологически сезон 2023 г.

Изграждането на жп линията Волуяк – Драгоман се финансира със средства от Оперативната програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. За опазване на археологическото наследство в обхвата на проекта, през август 2021 г. е сключен договор между НКЖИ и НАИМ – БАН с предмет „Спасителни археологически проучвания и археологически дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък Волуяк – Драгоман”. Към момента вече са проучени всички обекти, като за девет от тях е извършено предварително археологическо проучване, а за един – цялостно археологическо проучване.

В края на юли приключи предварителното археологическо проучване на най-големия от десетте обекта, който се намира в землището на село Алдомировци, община Сливница. В рамките на два месеца и половина екип от археолози и специалисти от НАИМ – БАН, Регионалния исторически музей – София, Националната художествена академия и Националната галерия обследваха обекта, с дължина от около 1060 м и обща площ от 32 дка.

Източник: БТА