Акция срещу излезлите от употреба автомобили в „Надежда“ (ИУМПС)

Акция срещу излезлите от употреба автомобили в „Надежда“ (ИУМПС)

Продължава активната работа по стикиране и репатриране на излезли от употреба автомобили (ИУМПС).

От началото на 2022 г. на територията на район „Надежда“ са поставени стикер-предписание на общо 313 броя ИУМПС.

Към днешна дата има издадени над 65 заповеди от районния кмет инж. Димитър Димов  за принудително преместване на ИУМПС.

Над 60 излезли от употреба моторни превозни средства са репатрирани на територията на района след влезли в сила Заповеди за принудително преместване.

Предстои да бъдат репатрирани около 20 броя ИУМПС, за които се води административно производство по принудително преместване, за които процедурата все още не е приключила.

Собствениците на 163 броя стикирани ИУМПС, доброволно са преместили автомобилите си в установения срок.

Административната процедура се отнася за излязло от употреба моторно превозно средство, на което знакът за технически преглед не е заверен. Необходимо е да са изминали 3 месеца от последната заверка на техническия преглед (по постановление на Министерски съвет, прието на 08.01.2021 г.) Важно условие е ИУМПС да се намира върху терен общинска или държавна собственост.

Припомняме, че след поставянето на стикер-предписание тече 3-месечен срок за доброволно премахване в частен терен или предаване на площадка за временно съхраняване.

В случай, че това това не се случи доброволно в законоустановения срок, колите се репатрират принудително на специализиран паркинг.

Благодарим ви за активността при подаване на сигнали за излезли от употреба моторни превозни средства на територията на район „Надежда“. Очакваме Вашите сигнали на e-mail: info@so-nadejda.com или в приложението „Гражданите“…


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4