„Продължаваме с движение за здраве и дълголетие“ в Северен парк

„Продължаваме с движение за здраве и дълголетие“ в Северен парк

Представители на трите Клуба на пенсионера и хора с увреждания в район „Надежда“ взеха участие в първите практически упражнения по проект „Продължаваме с движение за здраве и дълголетие“ в Северен парк.

Проектът включва програма за здравословен начин на живот, физическа и социална активност на възрастни хора.

Дейностите започнаха с упражнения за профилактика на кардио-респираторната система с активни движения и упражнения на открито.Те се водят от специалист-кинезитерапевт, член на Асоциация на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България. Заниманията в Северен парк ще продължат през месеците юли и август. Те ще бъдат провеждани два пъти седмично, във вторник и четвъртък.

През месеците септември и октомври възрастните хора ще участват в занимания по народни танци в Клуба на пенсионера, два пъти седмично под ръководството на хореограф. Проектът завършва с фолклорно надиградаване между участниците и със специален гост самодеен състав при читалище „Просвета-1919“.

Дейностите са предназначени за хора над 60- годишна възраст и хора с увреждания, а проектът се финансира по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

Проектът е свързан със стратегическа цел на Програмата за изпълнение на Общинската Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта с програмен приоритет за обхващане на различни възрастови групи, повишаване мотивацията за участие в спортни дейности на възрастни хора 60+ и хора с увреждания.

#Надежда #Проекти #Здраве #Дълголетие #СеверенПарк #Активни


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4