Обществено обсъждане за паметник на кан Крум в “Надежда”

Обществено обсъждане за паметник на кан Крум в “Надежда”

Район „Надежда“ организира обществено обсъждане на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА ХАН КРУМ“ (макар че правилно е да се изпише КАН – б.р.), ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, СО- Район „Надежда“.

То ще се проведе на 05.07.2022 г. (вторник) от 18:00 ч. в концертната зала на Общински културен институт – Надежда (ОКИ), с адрес: бул. „Ломско шосе“ 2.

Планира се монументът да бъде поставен в Северния парк, близо до водното огледало в зеленото пространство. Инициативата за изграждане на паметник на хан Крум в Северен парк (в близост до езерото) възниква сред учениците на 164-та ГПИЕ “Мигел Де Сервантес”. Идеята се появява спонтанно през 2019 г, в часовете по предмета “Свят и личност” на млади и активни хора от Испанската гимназия, водени от своя преподавател по история Татяна Долмова.

Над 2500 души са се включили в подписката за издигането на паметника. Сред тях са инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, заедно с кметовете на район “Връбница” Младен Младенов и район “Илинден” Иван Божилов. Те се включиха и в Инициативния комитет за реализирането на идеята. Учениците от Испанската гимназия са събрали над 2500 подписа на възпитаници на столични училища. През 2021 г. организирахме срещи между младежите от 164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес” и техните връстници от двете най-големи училища в район “Надежда” – 101 СУ “Бачо Киро” и 54 СУ “Св. Иван Рилски”, които подкрепиха инициативата с над 600 подписа.

В рамките на инициативата е изготвено становище от Експертно-художествения съвет към Столична община. То гласи, че по отношение изграждането на паметници на българските владетели следва да има ясна концепция, критерии за поставянето им и да бъдат провеждани конкурси.

Писмени становища по Мотивираното предложение могат да се подават до 19.07.2022 г. по реда на чл. 23 от НРНПООСО в деловодството на район „Надежда“ – СО на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Мотивираното предложение ще бъде изложено в стая 206 на етаж 2 в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето на изготвяне на становищата ще представя арх. Димо Александров – гл. арх. на СО – район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 26.07.2022 г. от 18:00ч. в залата на ОКИ „Надежда“ на бул. „Ломско шосе“ № 2.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4