Седмица за превенция срещу употребата на наркотици в “Надежда”

Седмица за превенция срещу употребата на наркотици в “Надежда”

Седмица за превенция срещу употребата на наркотици в „Надежда“

„Споделяй факти за наркотиците. Спасявай животи!“ е мотото на Седмицата за превенция срещу употребата на наркотични вещества в училищата от район „Надежда“.

Центърът по превенция към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и общинските училища проведоха кампания по повод 26 юни Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.

В периода от 20-ти до 24-ти юни, ученици от 7 до 11 клас в училищата : 102 ОУ “Панайот Волов”, 16 ОУ “Райко Жинзифов”, 54 СУ “Св. Иван Рилски”, 15 СУ “Адам Мицкевич”, ЦСОП “Едуард Сеген”, 101 СУ “Бачо Киро”,153 СУ “Неофит Рилски” и 141 ОУ участваха активно в различни тематични събития в училищата на територията на район „Надежда“ :

спортът като превенция на рисковото поведение при подрастващите чрез провеждане на спортни състезания;

конкурси за рисунка и/или есе;

изготвяне на презентации по темата, ученици информират съучениците си по училищната радиоуредба за вредите от употребата на наркотични вещества;

изготвяне на тематични плакати и позиционирането им в класните стаи и коридори на училището;

тематични беседи, интерактивни игри и казуси, които провокират репетиция на адаптивно социално поведение на деца и младежи в различни рискови ситуации представени по подходящ начин за възрастовия диапазон;

съвместни дейности с цел информиране както за видовете наркотични вещества и ефектът им върху организма, така и за рисковите и защитните фактори, свързани с етапите на зависимост;

От 1988 г. 26 юни се отбелязва като Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества. За такъв той е определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 г. Идеята на инициативата е всички хора по света да изразят своята активна позиция и съпричастност с усилията за ограничаване вредното влияние на наркотиците.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4