СОС прие доклад на инж. Димов за проекта “Пътешественици във времето”

СОС прие доклад на инж. Димов за проекта “Пътешественици във времето”

Столичният общински съвет прие доклад на инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, свързан с проект „Пътешественици във времето“.

Проектът е финансиран по програма “Опазване на околната среда и климатични промени” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021 (ФМ на ЕИП 2014 -2021).

„Поздравявам директора на бенефициента 115 ДГ “Осми март” Велизара Стоименова и нейния екип за активната работа по проекта, който ще се реализира на територията на район “Надежда”, започна изказването си инж. Димов.
– Дейностите са насочени към разработването, по един иновативен за нашето образование способ, на образователни програми и кампании за повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата, а именно чрез представянето им под формата на образователно-занимателни комикси. По един лесно достъпен и забавен начин, да се предадат знания и умения, насочени към опазването на околната среда и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата и природни науки. В тях децата ще участват в определени предизвикателства под формата на теми-мисии, които са подчинени на глобални проблеми, свързани с опазване на природата като цяло (например теми, свързани с водата, почвата, биоразнообразие, въздух и др.).По този начин, сюжетната линия на комиксите ще интегрира в система теми, в рамките на които децата ще получават знания и ще участват активно в мисиите заедно със своите герои, експериментирайки с определени задачи в детската градина или у дома, и създавайки своите артефакти.“
„Чрез пресъздаването на образователните програми в игри и занимания ще можем да превърнем обучението в един приятен за всички начин, както и всеки един от участниците да стане като своя герой, активно участваш в мисията за спасението на Земята“ заяви Велизара Стоименова , директор на 115 ДГ гр. София

Основната цел е създаването на уникална и иновативна образователна програма и кампания, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата сред децата от от 2-ра до 4-та група в няколко столични детски градини.

“Пътешественици във времето”№ BGENVIRONMENT-4.002-0013-C01 се финансира от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на Европейско икономическо пространство 2014-2021


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4