Как преподавателят от СУ Гаджалов спаси безценния османски архив от претопяване

Как преподавателят от СУ Гаджалов спаси безценния османски архив от претопяване

„В началото на 1944 г., като минавал покрай фабриката на гара Костенец, бившият преподавател по турски език в Софийския университет Дим. Гаджалов забелязал голяма купчина от стара хартия за претопяване и полюбопитствал да види какво представлява.

И бил изненадан: турски архивни материали, взети неизвестно откъде и как. Запознат с тромавостта на гражданската администрация, без да губи време, той съобщава за находката в министерство на войната: според Тодор Боров – направо на министъра. Взети са бързи мерки и материалите са поставени под военна охрана.  Оказва се, че са били купени на публична продажба в Цариград като вторични суровини, без някой да им отдава друго значение.

Как след това са били иззети от фабриката в Костенец – не е известно. Знае се друго – че Министерството на войната се отнася до Б.З. банка с молба да поеме опазването на находката. С усилията на Боров, тогава библиотекар в банката, материалите на брой 400 (четиристотин) торби, с военни камиони са докарани и складирани в избите на централното управление (ъгъла на улиците „Раковски“ и „Вазов“).

След Девети септември, когато Боров е вече директор на Народната библиотека, прочистени от излишното и сведени до всичко 40 (четиридесет) торби, те са донесени в новото (сегашното) здание и са подложени на нова обработка и постепенно разчитане.  Сред тези материали покойният турколог проф. Борис Ведков открива и делото на Васил Левски, смятано дотогава за пропаднало.

Ако не беше истина, човек би казал, че това е съжет за криминален роман.“

*Историята за това как т.нар. истанбулски османски архив е пристигнал в България и известна и като „Аферата с вагоните“. Тези документи са само част от целия османски архив  – ръкописи, старопечатни книги, султански фермани, държавни отчети, кадийски сиджили (съдебни регистри), дефтери (данъчни регистри) и документи на османотурски и арабски език, които са открити у нас.

 

Източник:
Делчев, Борис, „Дневник“, С., 1995,


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4