Жителите на район “Надежда” вече могат да ползват новата дигитална платформа

Жителите на район “Надежда” вече могат да ползват новата дигитална платформа

От 07 март 2022 г. жителите на район „Надежда“ (както и на районите Връбница“, „Нови Искър“ и „Искър“) ще могат да използват новата дигитална платформа на Столична община https://address.sofia.bg/bg и да заявят регистрация на своя постоянен или настоящ адрес изцяло онлайн.

Това беше прието с Решение № 99 по Протокол № 47 на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 10.02.2022 г., точка 27 от дневния ред, по доклад № СОА22-ВК66-1157/04.02.2022 г.

https://council.sofia.bg/…/7beaddbc-9661-44fa-9536…

С приетото решение се освобождават от административна такса гражданите, които подават електронни заявления за смяна на „Адресна регистрация“ чрез платформата на Столична община в рамките на пилотното тестване на новата електронна услуга за периода на тестване от февруари до юни 2022 година.

През 2021 г. Столична община разработи платформата, даваща възможност на гражданите, ползвайки дигитална автентификация, да подават заявление за смяна на адресна регистрация безплатно и по всяко време. Системата е част от поредния успешен проект от програмата “Пясъчник за иновации” на направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” към Столична община. Основната цел на онлайн регистрацията е да улесни цялата процедура и да намали струпването на хора в районната администрация.

Първите райони, в които бе въведена новата услуга, са „Студентски“, „Слатина“ „Средец“ и „Витоша“. През 2022 електронна услуга ще бъде въведена поетапно в районите „Възраждане“, „Сердика“, „Люлин“, „Илинден“, „Надежда“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Искър“, „Банкя“, „Оборище, „Изгрев“, „Младост“, „Панчарево“, „Овча купел“, „Триадица“, „Лозенец“, „Подуяне“, „Красна поляна“, „Красно село“, „Кремиковци“.


Как работи системата?

За да регистрирате настоящ или постоянен адрес, е необходимо да извървите няколко лесни стъпки:

  1. Да създадете профил в приложението на Evrotrust, след което да направите електронна идентификация;
  2. Попълнете заявлението за смяна на адресната регистрация;
  3. След като подадете заявлението, то ще бъде обработено от служители на районната администрация;
  4. До 2 работни дни ще получите удостоверение за новия ви адрес.

Какви документи са необходими за попълване на заявлението?

  • Когато студенти регистрират настоящ адрес в общежитие, е необходимо да предоставят данните от документа си за самоличност, както и копие от настанителната заповед.
  • Когато жител на район регистрира настоящ адрес в квартира, е необходими да предостави данни от личната си карта, както и информация за контакт със собственика на имота. След завършване на регистрацията, собственикът ще получи линк към системата, където да удостовери, че е съгласен другото лице да получи регистрация на съответния адрес.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4