15 СУ ще се радва на зелена класна стая и оранжерия

15 СУ ще се радва на зелена класна стая и оранжерия

Зелена класна стая и оранжерия ще бъдат изградени в двора на 15 СУ “Адам Мицкевич” в район „Надежда“. Проектът е създаден от Университета за архитектура в Барселона. Това съобщи в ефира на Радио София Велин Киров, представител на екипа на проект “URBiNAT”, в рамките на който ще бъдат изградени съоръженията.

В двора на училището има съществуващ каптаж с минерална вода, с температура 55 градуса. Съоръжението е възстановено от Столична община, Направление “Архитектура и градоустройство. След като дълги години сондажът е бил затрупан и неизползваем, сега конструкцията на каптажа е напълно нова. Минералната вода от извора е с висока минерализация и не е годна за пиене и напояване на оранжерията. Намеренията са да бъде оползотворена като средство за отопление на сградата, допълни той.

Има идея да се изгради и минерален басейн в терена зад 15 СУ “Адам Мицкевич“ . В момента се подготвя конкурс за идеи, който в следващите месеци ще бъде разпространен сред студентите по архитектура в България“, каза още Велин Киров.

„Радвам се, че нашето училище има възможност да е част от Зеления коридор на здравето“, това каза д-р Ваня Минева, директор на 15 СУ „Адам Мицкевич“.

„Вярвам, че откритата класна стая ще допринесе за прилагането на съвременни образователни подходи и за обучение в условията на физическо дистанциране, наложени от мерките срещу разпространението на COVID-19. В оранжерията учениците ще имат възможност да участват в отглеждането и да наблюдават развитието на различни видове растения. В тази зелена класна стая ще се провеждат уроци на открито, а в оранжерията ще се отглежда растителност – дребни тревисти растения, храсти, малоразмерни дървесни видове“, каза Минева.

Проект URBiNAT е насочен към обновяване и интеграция на градски райони чрез прилагане на природосъобразни решения в четири области: енергия, вода, зеленина/природа и храна/природа. Проектът предвижда изграждане на Зелен Коридор на Здравето (ЗКЗ), който ще осъществява пешеходна връзка между парк Надежда и Северен парк чрез поредица намеси в обществените пространства по протежението му.

Основната му цел е дългосрочно подобрение в градската среда на район Надежда. Концепцията предвижда четири зони за фокусирана намеса, посветени на четирите области на проекта. В зона „Зелена природа“ предстои изграждане на Зелен амфитеатър в ж.к. „Надежда“ – 2, който има потенциал да се превърне в любимо място за провеждане на срещи, семеен отдих и събития. Информационна „точка“ на Проекта ще бъде павилион в ж.к. „Надежда“ – 2, където местните жители ще могат да се запознаят с предстоящите инициативи.

В зона „Жива вода“, предложенията се обединиха около изграждане на места за спортни и социални дейности. Концепцията на проект URBiNAT предвижда още нови идейни решения за ж.к. „Свобода“ като изграждане на спортни и детски площадки, места за игри и изява на майсторски умения за деца и възрастни в близост до блок 4А, както и подзона „Екопаркинг“ при бл. 15, бл. 30, бл. 31, бл. 32, ул. Петко Д. Петков (зад магазин СВА), подходяща за обособяване на паркинг за автомобили, велосипеди и други.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4