Младежи от район “Надежда” ще се обучават в дигитални умения

Младежи от район “Надежда” ще се обучават в дигитални умения

МЛАДЕЖИ ОТ РАЙОН НАДЕЖДА ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ.

Това стана ясно по време на проведената в онлайн среда откриваща среща по проект „Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда“ изпълняван от сдружение „Надежда-ЦРД“ с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 и в партньорство с ЦПЛР ЦИКО „София”, район „Надежда“ и СНЦ „Заедно сме Надежда”. В събитието взеха участие над 40 представители на образователни, културни институции, Столична община, Програма „Европа“,  район „Надежда“, младежки и неправителствени организации.

„Този проект се превърна в пресечна тока на енергията и активността на общинската администрация, образователните институции и гражданския сектор в район „Надежда“. Вярвам, че заедно ще постигнем реални резултати в подкрепа развитието на дигиналните умения на младите хора в район „Надежда“, каза инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“ в писмено обръщение до участниците в проекта.

Диляна Вучкова, ръководител на проекта представи бенефициента, партньорите, целите, бюджета, дейностите на стартиралия проект, които ще се изпълняват в продължение на 5 месеца. В хода на презентацията госпожа Вучкова разясни, че проектът ще се фокусира върху провеждането на 6 семинара и 4 тематични обучения по актуални теми, според насоките в Рамката DigComp, насочени към млади хора и такива от маргинализирани групи за придобиване на личностни и дигитални умения: – боравене с информация и данни: Възможности на дигиталните платформи на Столична община и дигитална община – услуги за млади родители; – комуникация и сътрудничество: Балансът между животът Оnline&Offline; създаване на цифрово и медийно съдържание – обучения: Създаване на сценарий, създаване на видео; одкаст; музика графичен дизайн; – безопасност/ сигурност – Как да сърфираме безопасно в интернет – не на речта на омразата, противопоставяне на кибер тормоза и Фейсбук, Инстаграм и Тик-Ток безопасност; – решаване на сложни проблеми – Дигитална трансформация – професионална и бизнес еволюция.

Предвидено е в обученията да участват минимум 100 младежи, на възраст между 15 и 29 години, живеещи на територията на район „Надежда“, както и съседни на района населени места от територията на Столична община.

Диляна Вучкова подчерта, че стартиралият проект предлага нова форма на взаимодействие между различните организации и институции, която до момента не е прилагана на местно и национално ниво. От друга страна – от предложените тематични обучения в 5-те области на компетентности според Рамката DigComp на Европейската комисия са ключово важни за развитието на гражданите на ЕС в близките години и дава гаранция за единомислието и правилната посока за развитието на дигиталните умения у младите хора, базирани на конкретни европейски проучвания, насоки и практики. Всички сфери на компетентности са представени по най-новия и отговарящия на нуждите на младите хора начин. Не на последно място – предвидения широк обхват на дейностите за популяризация ще даде възможност за устойчивост и предаване на опита и към други организации в бъдеще.

В заключение ръководителят на проекта информира участниците в срещата, че обученията ще стартират още в началото на месец февруари. Желаещите да се включат ще се запознаят с възможностите, които предоставят дигиталните платформи на Столична община и дигитална община – услуги за млади родители.

Проект „Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда” се изпълнява от  Сдружение „Надежда – ЦРД“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2021“, в партньорство с ЦПЛР ЦИКО „София”, район „Надежда“ и СНЦ „Заедно сме Надежда”

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4