Гледайте пресконференцията по проект “Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда”

Гледайте пресконференцията по проект “Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда”

Екипът на Сдружение „Надежда – ЦРД” има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по проект „Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда”.

Пресконференцията ще се проведе 26 януари 2022 г. (сряда) от 10:00 часа, в сградата на Център за изкуства, култура и образование “София” (гр. София, ж.к. Надежда 2, ул. „Свети Никола Нови” № 22). Ще бъдат представени целите, целевите групи, предвидените дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта.

Бенефициент по проекта е Сдружение „Надежда – ЦРД”. Проектът се изпълнява в партньорство с ЦПЛР Център за изкуство, култура и образование „София”, район „Надежда” и Сдружение с нестопанска цел „Заедно сме за Надежда”. Реализира се с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа” 2021.

Проектът е насочен към създаването на образователни инициативи, свързани с придобиване и развитието на уменията на 21 век сред младите хора, в това число и такива от маргинализираните групи – в частност дигиталните умения, чрез създаването на нови модели на взаимодействие между гражданския сектор, публичните институции и местната власт и налагането на нови модели на дигитална трансформация. Има пряко отношение към прилагането на Стратегията за ДТС и “налагането на София като интелигентен град”. Насочен е към изпълнение на Стратегията за младите хора на СО (2017-2027г.), СЦ 2: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за ефективна професионална реализация и личностно развитие на младите хора.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4