Откриваща среща по проект “Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда”

Откриваща среща по проект “Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда”

Сдружение „Надежда – ЦРД“, съвместно и ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София”, район „Надежда“ и Сдружение с нестопанска цел „Заедно сме Надежда” ще проведат откриваща среща по проект „Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда”.

Срещата ще се проведе на 26 януари 2022 година (сряда) от 11:00 до 12:00 часа в залата на Общински културен институт „Надежда“ (гр. София, бул. „Ломско шосе“ №2).

В рамките на събитието екипът за управление на проекта ще представи целите, целевите групи, планираните дейности и очаквани резултати по проекта.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2021 и ще се реализира на територията на район „Надежда“ в партньорство между ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София” и районна администрация „Надежда“ и Сдружение с нестопанска цел „Заедно сме за Надежда”.

Насочен е към създаването на образователни инициативи, свързани с придобиване и развитие на уменията на 21 век сред младите хора, в това число и такива от маргинализираните групи – в частност дигитални умения, чрез създаване на нови модели на взаимодействие между гражданския сектор, публичните институции и местната власт и налагане на нови модели на дигитална трансформация.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: структури на Столична община, РУО София-град, образователни и културни институции, граждански организации.

Откриващата среща ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. При въвеждане на нови противоепидемични мерки, форматът ще бъде съобразен с тях.

Проект „Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда” се изпълнява от Сдружение „Надежда – ЦРД“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2021“, в партньорство с ЦПЛР ЦИКО „София”, район „Надежда“ и СНЦ „Заедно сме Надежда”.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4