Районните администрации преминават към Единния модел за електронни услуги

Районните администрации преминават към Единния модел за електронни услуги

От 4 януари 2022 г., общинската и районните администрации на Столична община преминават към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Припомняме, че през 2020 г., район „Надежда“ беше един от четирите столични района пилотно присъединени към него, избрани на база активност на гражданите.

Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги предоставя възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на общинско и национално ниво. Единният модел се реализира от Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), с активното участие на Столична община.

Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на сайта на район „Надежда“ – http://www.so-nadejda.com/ , раздел „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“, и чрез Електронния портал на Столична община в секция „Услуги“ https://svc.sofia.bg/, както и на сайта на Държавна агенция „Електронно управление“ в раздел „Електронни услуги и информация за гражданите и бизнеса“ на адрес: https://bit.ly/31zkg5v

За да заявите услуга от Единен портал за достъп до електронни административни услуги, посетете следния линк: https://bit.ly/33zmZfG

Списък на услуги, предоставяни от общините, реализирани с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, разработен от ДАЕУ в район “Надежда” – линк:https://bit.ly/3zYgkb0


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4