През 2021 г. над 400 трошки бяха преместени от “Надежда”

През 2021 г. над 400 трошки бяха преместени от “Надежда”

През 2021 г., районна администрация „Надежда“ започна административни производства по принудително преместване срещу собственици на над 400 броя излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).
Благодарим на всички активни граждани, които продължават да подават сигнали чрез info@so-nadejda.com, приложение “Гражданите” и гражданските групи в социалната мрежа, сред които “Безумията в София”.

До края на 2021 г., 286 собственици на ИУМПС доброволно са преместили същите в установения срок. Към м. ноември 2021 г. има издадени над 100 заповеди за принудително преместване на ИУМПС. От тях са изпълнени 75 , като излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) вече са репатрирани.

От началото на 2022 г. до този момент са репатрирани общо пет броя ИУМПС. Останалите ще бъдат обработени, след влизане в сила на заповедите им за репатриране.

През 2021 г. на територията на Столична община са поставени стикер-предписание на общо 4 449 броя моторни превозни средства. Административната процедура се отнася за излязло от употреба моторно превозно средство, на което знакът за технически преглед не заверен. Необходимо е да са изминали 3 месеца от последната заверка на техническия преглед (по постановление на Министерски съвет, прието на 08.01.2021 г.) Важно условие е ИУМПС да се намира върху терен общинска или държавна собственост. Досега, най-голям брой стикирани возила има в районите „Младост“, „Надежда“, „Овча купел“ ,“Слатина“, „Триадица“ и др.

Припомняме, че след поставянето на стикер-предписание тече 3-месечен срок за доброволно премахване в частен терен или предаване на площадка за временно съхраняване. В случай, че това това не се случи доброволно в законоустановения срок, колите се репатрират принудително на специализиран паркинг.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4