Свободни работни места в община Елин Пелин (ИНФОРМАЦИЯ)

Свободни работни места в община Елин Пелин (ИНФОРМАЦИЯ)

Общинска администрация град Елин Пелин обявява свободни работни места на трудов договор за длъжностите:

За ЦОП/ОЦДС – гр. Елин Пелин: Логопед – 1 бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Висше, с образователно-квалификационна степен „бакалавър”

Професионален опит: Да е работил не по-малко от 1 година по специалността.

За ДЦПДМУТС – гр. Елин Пелин:

Координатор социални дейности – 1 бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Средно образование

Професионален опит: не е задължителен

Кратко описание на длъжността:

Координира и организира работата на центровете.

За ЦНСТДБУ – с. Лесново: Детегледачи – 4 бр.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Средно образование

Професионален опит: не е задължителен

За ЦНСТДБУ – с. Лесново: социален работник

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Висше образование (социални дейности, хуманитарни науки и др.)

Професионален опит: минимум 1 година

За ЦНСТДБУ – с. Лесново: педагог

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Висше образование (педагогика)

Професионален опит: минимум 1 година

Необходими документи:

Заявление от кандидата /свободен текст/

Автобиография /СV/.

Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит, компютърна грамотност.

Телефони за контакт:

0885561389 – Йоана Илиева (ръководител ЦОП/ ДМУТС)

0878709579 – Лидия Георгиева (ръководител ЦНСТДБУ – с. Лесново)

– Краен срок за подаване на документи: 14.01.2022 г.

– Адрес за прием на документи и провеждане на интервю:

гр. Елин Пелин, ул. «Здравец» №19.

***

Научете повече: http://www.elinpelin.bg/currentNews-7135-newitem.html

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4