СО – район „Сердика“ продължава с репатрирането на излезли от употреба ИУМПС

СО – район „Сердика“ продължава с репатрирането на излезли от употреба ИУМПС

СО – район „Сердика“ продължава с репатрирането на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), намиращи се на територията на района, в изпълнение на Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община.

Отново призоваваме жителите на района сами да отстраняват притежаваните от тях ИУМПС, разположени върху имоти – държавна или общинска собственост.

На интернет страницата на район “Сердика”, секция “Обяви и уведомления”, се публикува регулярна информация относно стикираните автомобили на територията на района, както и тези, за които е издадена заповед за принудително репатриране.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4