Мобилен пункт ще събира опасни отпадъци на територията на район “Надежда“

Мобилен пункт ще събира опасни отпадъци на територията на район “Надежда“

На 22 октомври 2021г. (петък), от 08:30 ч. до 11:30 ч., пред сградата на районната администрация (ул.”Кирил Дрангов” № 55) ще бъде позициониран Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци.
Гражданите ще имат възможност да предават безвъзмездно следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

• Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
• Лакове и бояджийски материали
• Домакински препарати и химикали
• Мастила и замърсени опаковки
• Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага в София от началото на 2012 г. и е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД.
Неправилното третиране на опасните отпадъци и включването им в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората и замърсява околната среда.
0700 11 750 е универсалният телефонен номер за вашите запитвания и заявки.

Изтеглете
График на Мобилния събирателен пункт за 2021 г. – https://bit.ly/3p4xe4D
Информационна листовка – https://bit.ly/3lKfGJ0
Новини за пункта ще намерите и на страницата на БалБок във Facebook.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4