Кметът на Община Елин Пелин с предложение за финансова децентрализация на общините и как да се улеснят инвеститорите

Кметът на Община Елин Пелин с предложение за финансова децентрализация на общините и как да се улеснят инвеститорите

12 октомври официално е обявен за Ден на българската община и местно самоуправление с решение на Министерски съвет от 6 октомври. Една от целите на този ден е да бъде създадена традиция в националния календар, която да обединява миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България.

Общината е местната администрация, която свързва държавата и гражданите, но и се грижи за развитието на регионите. Подобряването на инфраструктурата, средата за живот, както и работата с български и чуждестранни инвеститори са само част от ключовите дейности на общините. Финансовата децентрализация от друга страна е основен проблем пред българските общини.

„Не е нормално за всеки един лев към общинския бюджет да се молиш на държавата. За мен досегашният модел на управление е абсолютно авторитарен, морално остарял, неотговарящ на концепцията на ЕС за финансова децентрализация и затова се стремим към промяна на модела. Досега сме слушали много от управляващите, но реални действия не сме видели от тях. Истината е, че тези 2% от данъците на жителите ще дадат реален финансов инструмент в ръцете на кметовете, за да се правят местни политики, което е целта на ЕС и реално ще може да се види кой градоначалник е по-добрия мениджър. Досега големите политически партии избягваха въвеждането на истинска финансова децентрализация, защото много по-лесно с постановления на МС се раздаваха над 10 пъти повече пари, отколкото реално имаше в бюджета, и се раздаваха на общини по партиен принцип.

Може да дадем пример с големи областни градове, които по някои класации са определени за най-добрите места за живеене, с много подобрения на градската среда, но финансирани от централния бюджет с милиони левове допълнително. В същото време малките общини не са стимулирани по тази начин от държавата и за тях не се предоставя дори и 1 лв. годишно. Затова с финансовата децентрализация от 2% трябва да има нови постъпления за всички общини. Така и общините ще бъдат стимулирани да работят повече за гражданите си, за привличане на по-голям брой жители, което ще доведе до по-голям обем постъпления от данъци, с които можем да осигурим и по-добри условия за живот на жителите ни. В нашата община винаги сме давали приоритет на тази политика за подобряване на средата за живот и отглеждане на деца. Община Елин Пелин е с интензивен прираст на населението и води дългосрочна и успешна политика, насочена към подобряване на условията за живот за младите семейства, като отпусканата финансова помощ за новородено дете  достига  до 4000 лв.

Също така би било добре в общините да се връща и 1% от корпоративния данък, който в момента е 0% като постъпления”, коментира кметът на Елин Пелин инж. Ивайло Симеонов.

Община Елин Пелин е основен център за чуждестранните инвеститори в Софийска област. Администрацията е изградила механизъм за работа с предприемачите, който спокойно може да бъде приложен и в другите общини. Намалила е бюрокрацията максимално с изграждането на т.нар. „бърз коридор” за инвеститорите.

„В повечето случаи, докато се преминат всички бюрократични и административни процедури на инвеститора му отнема от 6 месеца до 1-2 години, за да започне да строи. При нас всичко се върши в изключително бързи срокове, минималните, които са по закон и мисля, че в това отношение сме една от водещите общини в страната. Целта ни е да подпомагаме инвеститорите, т.е. максимално бързо след като инвестират средствата си, да започне обратният процес на възвръщане на инвестицията”, коментира инж. Симеонов.

Categories: Бизнес, Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4