Акция на БЧК в Елин Пелин

Акция на БЧК в Елин Пелин

През следващата седмица ще започне раздаването на индивидуални пакети с хранителните продукти от БЧК за нуждаещи се лица в община Елин Пелин. Раздаването на храни, доставени от БЧК по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонд за Европейско подпомагане е в помощ на най-нуждаещите се лица, които са включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

За жителите на гр. Елин Пелин раздаването ще започне от 13 октомври 2021 г. /сряда/ в двора на общинската администрация. Пакетите с хранителни продукти ще бъдат раздвани от домакина Веселина Спасова в часовете от 13:30 до 16:30 ч. в работни дни.

Продуктите се раздават от общинските служители на правоимащите лица при представяне на документ за самоличност. Пълният списък с хората, които имат право на индивидуални пакети с хранителни продукти е предоставен на дежурните служитли на главния вход на сградата и гражданите може да проверят дали са включени в него.

За повече информация може да се обърнете към В. Спасова на тел. 0893 44 14 27.

Нуждаещите се жители от община Елин Пелин ще получат своите пакети от кметствата и кметските наместници на населените места, в които живеят. Кметовете на селата от общината ще получат доставките на хранителните продукти от БЧК в понеделник следобед – 11 октомври 2021 г. и ще започнат раздаването им по списък на следващия работен ден.

***

Научете повече: https://www.elinpelin.org/currentNews-6885-newitem.html


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4