ВАЖНО: Телефон за връзка с фирмата, монтираща уредите за пелети

ВАЖНО: Телефон за връзка с фирмата, монтираща уредите за пелети

Във връзка с изпълнение на проект №BG16MOP002-5.003-0001 “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, ви предоставяме телефон за връзка с фирмата – изпълнител „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД , която ще монтира уредите на пелети:

По райони –

Подуяне

Сердика

Слатина

Студентски

Триадица

офис телефон: 0700-17-343 -„НЕС-Нови енергийни системи“ ООД

Представители от фирмата-изпълнител „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД са направили посещения на адресите на домакинствата, с цел установяване на техническата пригодност на инсталацията на домакинството за монтажа.

По време на посещенията са дадени предписания от техническите лица за привеждане на инсталацията на домакинството в съответствие с необходимите технически параметри, както и срок в който това да бъде извършено.

След което, домакинствата следва да заявят своята готовност за монтаж на новия уред чрез телефонно обаждане номер:

0700-17-343, с оглед включването им в графика за монтаж на изпълнителя, като посочат своя номер ОПОС_xxxx, както и района.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4