Район “Надежда” се включи активно в борбата срещу диабета

Район “Надежда” се включи активно в борбата срещу диабета

Район „Надежда“ се включи в националната кампания на Лайънс клуб-Видин „България срещу диабета“. Общо двадесет и четири медицински сестри от детски градини и училища в район „Надежда“ участваха в специализирано обучение, с акцент върху превенцията и здравните грижи за деца с диабет.

Обучението се проведе в два дни, а домакин на срещата беше 172 ДГ „София“. Лектори на работната сесия са д-р Олга Славчева и д-р Наташа Янева – Дончева, които са част от екипа на “Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. д-р Иван Митев“. Това е второто профилирано обучение за медицински персонал, което се реализира на територията на Столична община. По време на обучението медицинските сестри придобиха нови умения за разпознаване на състоянията при диабет, видове и медоди за контрол, управление на физическата активност и здравословно хранене при деца и юноши.

В рамките на проекта се предвижда да се проведат и 4 национални лагера за деца с установен диабет, придружени от техен родител. Проектът „България срещу диабета“ е с продължителност 2 години. В него ще бъдат обучени общо 114 диабетни координатори, 1000 медицински лица от учебни заведения, ще бъде направен за нивата на кръвната захар на 10 000 човека.

Националната кампания „България срещу Диабета реализирана на Лайънс Клуб- Видин в партньорство с Българска асоциация Диабет – БАД, Българското национално сдружение по детска ендокринология – БНСДЕ, общините в Република България и Лайънс Клубовете. Основна цел на кампанията е да създаде работеща мрежа от над 1000 обучени диабетни сестри, разпределени във всяка една от 28-те области на България.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4