Община Елин Пелин – със специална грижа към младите семейства

Община Елин Пелин – със специална грижа към младите семейства

Община Елин Пелин води успешна политика, насочена към подпомагане и подобряване на условията за живот за младите семейства. През последните години децата, родени на територията на общината се увеличават, а спокойствието на малкия град, лесният достъп до детска градина и училище, примамват все повече млади хора да изберат община Елин Пелин за свой дом.

Специална грижа се полага за родителите на три и повече деца, които може да ползват отстъпки в таксите за детски градини и да получат финансова помощ за новородено дете в размер до 4000 лв. Наредбата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете е публикувана за обществено обсъждане и предстои да се разгледа на следващата редовна сесия на Общински съвет – Елин Пелин в края на септември 2021 г.

Мотивите и проектът на новата Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин са публикувани на официалния сайт: https://www.elinpelin.org/currentNews-6817-newitem.html

***

На територията на община Елин Пелин има 11 детски градини с 1020 деца и 11 училища, в които се обучават 1700 ученици.

Община Елин Пелин се откроява като една от малкото в страната със социално отговорна политика. Справянето с демографската криза в България е генерален проблем, чието решаване се отлага и пренебрегва от години. Община Елин Пелин работи приоритетно и целенасочено в тази посока, въпреки ограничените си бюджетни средства и постига видими резултати само в рамките на три години. Политиката за допълнително подпомагане на млади семейства при раждане на дете имат и своите цифрови изражения. През 2019 г. са изплатени 41 000 лв. под формата на еднократна помощ за раждане на дете за 88 семейства, а през следващата 2020 г. сумата е 36 600 лв. за 86 новородени. Справката от началото на септември 2021 г., която направихме е, че до момента са изплатени 32 300 лв. за първите 7 месеца на годината, като с тези пари са подпомогнати 61 семейства. В момента се разглеждат още 15 заявления от родители, постъпили до 09.09.2021 г.

През 2018 г. общинската администрация получава отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство” – II място в категорията „Успешна промяна”. Призът се присъжда от Държавна агенция за закрила на детето. Това е основен приоритет и основна цел на публичните политики, които осъществяват. Влага се време, усилия и ресурси във всичко, което оказва влияние и е свързано с ежедневието на българското семейство – околна среда, детски градини и училища, спорт и занимания за свободното време и също така осигуряване на безопасност и спокойна среда за развитието на децата и възрастните.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4