Информирайте се от Зелената платформа на Елин Пелин

Информирайте се от Зелената платформа на Елин Пелин

В началото на септември 2021 г. Община Елин Пелин създаде специализиран сайт, който обединява информацията за всички еко инициативи на общината, както и представя резултатите от програмата за разделно събиране на отпадъци.

Сайтът се намира на адрес: www.eco.elinpelin.bg и представлява Зелената платформа на Елин Пелин. Платформата обединява всички екологични инициативи на община Елин Пелин, които се изпълняват до момента и ще бъде постоянно надграждана. Общинската администрация, съвместно с гражданите, ще се стреми заедно да развива и допълва зелената платформа, за една по-чиста община!

В страницата може да намерите информация за видовете отпадъци, подлежащи на рециклиране, правила за тяхното разделно събиране, данни за екологичната политика на общината и събраното количество рециклируеми материали за първите шест месеца на 2021 г. Направили сме карта на общите контейнери за разделно събиране на отпадъци, която можете да разгледате в специалния раздел.

В сайта може да се запознаете с месечния график на извозване на индивидуалните контейнери на домакинствата, изпълняващ се на седмична база от специален сметоизвозващ камион на общинското предприятие “БКД – Елин Пелин”.

Ако сте жител на община Елин Пелин, който се стреми да намали количеството на битовите си отпадъци, чрез платформата може да пуснете и своята заявка за включване в инициативата за разделно събиране на отпадъци, за да получите индивидуални контейнери за Вашия адрес.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4