На 26 и 27 август провеждат обучението на преброителите в „Надежда“

На 26 и 27 август провеждат обучението на преброителите в „Надежда“

На 26 (четвъртък) и 27 (петък) август от 18.00 часа, в залата на 153 Спортно училище „Неофит Рилски“, в ж.к. „Свобода“, ул. „Народни будители“ ще се проведе обучение на общо 137 преброители и контрольори в район “Надежда“. Те са одобрени от Национален статистически институт (НСИ) за участие в националното Преброяване 2021. Обучението е двудневно и се организира от Общинската преброителна комисия и Териториалното статистическо бюро.

Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ получи от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

Преди обучението всички участници ще получат обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа: Първият етап, от 7 до 17 септември, ще бъде преброяване по интернет, а вторият, от 18 септември до 3 октомври – с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.

Графикът за обученията ще бъде публикуван на сайта на район „Надежда“ и на сайта на Преброяване 2021 – https://census2021.bg/

Списък на одобрените преброители, контрльори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година: https://bit.ly/3ASreOY


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4