Пак сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Пак сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Получихме снимки от сметоизвозващата компания на голям сив контейнер, тип “бобър” от 1100 л., който е пълен почти изцяло със строителни отпадъци. Снимките са от контейнера за битови отпадъци, намиращ се на ул. “Десислава” в гр. Елин Пелин /в близост до магазин Т-Маркет/.

Напомняме на гражданите, че спрямо българското законодателство строителните отпадъци НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕСВАТ С БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, а задължително се извозват на специални депа, чрез наети контейнери или камиони, пригодени за тази цел.

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, в резултат на текущи ремонти в домакинствата, са длъжни да ги събират разделно и да осигурят транспортиране и депониране за своя сметка до определените за целта депа/инсталации.

Сивите контейнери са предназначени само за смесен битов отпадък и фирмите за почистване са в пълното си право да не ги извозят. Тези контейнери няма да бъдат вдигани, а при повторни нарушения ще бъдат премахвани.

***

Призоваваме гражданите да сигнализират на дежурните телефони на Община Елин Пелин, ако станат свидетели на подобно нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци.

По този начин може да бъдат установени по-лесно нарушителите и да им бъде наложена парична санкция и глоба, спрямо Закона за управление на отпадъците.

Телефоните, на които можете да подавате денонощно сигнали са 0725 60210 и моб. 089 344 1409.

ВАЖНО! Тези номера са активни 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4