4 училища от „Надежда“ в престижен списък

4 училища от „Надежда“ в престижен списък

Четири училища от район “Надежда” са в списъка с Иновативни училища на Република България за учебната 2021/2022 г., публикуван в Решение № 523 на Министерски съвет от 22.07.2021 г. Това са 15 СУ “Адам Мицкевич”, 16 ОУ “Райко Жинзифов”, 54 СУ “Св. Иван Рилски” и 141 ОУ “Народни будители”.

Правителството одобри Списъка с иновативни училища, в който влизат общо 510 училища от 137 общини в 28 области. Предложените иновации са свързани с нови методи на преподаване, въвеждане на иновативни елементи в организацията или съдържанието на обучението, нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда, както и с разработени по нов начин учебно съдържание, учебни планове и програми.

73 училища получават статут на иновативни за първи път. В 437 иновациите продължават от предходни години. От списъка отпадат 64 училища. В повечето от тях иновациите са приключили, а три ги прекратяват по решение на педагогическите колективи и Регионалните управления на образованието.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища към Министерството на образованието и науката. В нея участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4