Стартира почистване коритото на Матица

Стартира почистване коритото на Матица

“Напоителни системи” ЕАД започна почистване на коритото на река Матица от моста на с. Григорево. Почистването на речните корита на територията на общината е вследствие на изпратено официално писмо с искане от кмета на Община Елин Пелин Ивайло Симеонов с изх. №16957(1)/23.07.2021 г.

Коритото на река Матица първо ще бъде почистено от излишните дървета и храсти в най-тежките участъци с висока растителност, като дейностите са разделени на два етапа. Корекциите на коритото на река Матица ще са две – в участъка от моста преди село Мусачево до пресичането на Григоревско шосе, и втората от моста на Григоревско шосе до Подбалканския път и 40 м след него посока с. Столник. Проблемите, довели до това почистване, включват високи и изсъхнали дървета, средна и висока речна растителност, водещи до образуване на речни наноси и предпоставка за преливане при евентуални обилни валежи.

Реката не е чистена повече от 10 години, като на места ще се направи корекция на речното дъно. Дигата откъм село Григорево ще бъде подсилена на местата, в които има обрушване и свличания, с цел превенция на наводнения.

При започване на дейностите по почистване на речното корито в района на моста преди село Григорево присъстваха Веселка Нинова – управител на Клон София от „Напоителни системи“ ЕАД, Мариан Венков, кмет на с. Григорево и Богомил Бранков, общински съветник от ОбС – Елин Пелин.

С оглед на дългогодишната добра съвместна работа с Община Елин Пелин държавното дружество “Напоителни системи“ ЕАД предвижда до края на лятото да бъдат почистени и други затлачени речни корита на територията на общината от излишната растителност.

Втори обект за почистване ще бъде по протежението на река Липец, в участъка, който граничи със село Лесново, като почистването ще се извърши превантивно, отново за безопасността на жителите на селото. Река Липец е важна за местните арендатори и е сред основните притоци на р. Лесновска.

Трети обект за почистване ще бъде коритото на река Лесновска, в нейното начало при с. Огняново до достигане урбанизираната зона на село Доганово. Ще бъдат почистени обраслите във висока храстовидна растителност брегове и шавар, който на места стеснява притеснително речния поток. Възстановява се състоянието на реката и дигите в участъка при село Доганово.

Планувани са още няколко обекта за почистване през тази година, като конкретните зони ще се установят вследствие на работата и съобразно атмосферните условия.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4