График за извозване на отпадъците в община Елин Пелин

График за извозване на отпадъците в община Елин Пелин

Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин, който ще се изпълнява през м. август 2021 г.

  • Пластмасата и хартията ще се събират в 2 поредни дни. В първия ден от графика за определения вид отпадък ще се обслужват град Елин Пелин, с. (гара) Елин Пелин, с. Нови хан и с. Григорево, а на втория ден са адресите в с. Мусачево, с. Равно поле, с. Елешница и с. Лесново.
  • За стъклените отпадъци са определени два дни в графика – 6 и 20 август 2021 г. (петък).
  • Гумите и ще се събират на 13 и 27 август 2021 г. – след предварителна заявка от адресите в кампанията.
  • Строителните отпадъци ще се извозват на 5 и 19 август за адресите, които са подали заявка на обявения телефон.
  • В графика има един ден за събиране на текстил и дрехи – 26 август и един ден за едрогабаритни отпадъци – 12 август, като те ще се взимат само след предварителна заявка до предния ден.
  • През месец август биоразградимите отпадъци ще се събират всяка седмица (след заявка на жителите). Денят е петък, но извозването на специфичните видове отпадъци ще се извършва след подадени заявки от адресите на гражданите.

* Забележка: Биоразградимите отпадъци, строителните отпадъци, гумите и текстила ще се извозват само след предварителна заявка, подадена на телефон: 0893 442 965 до 15:00 ч. на предходния ден.

**Камионите ще тръгват в 06:00 часа сутринта, затова е добре да изнесете отпадъците пред домовете си от предната вечер.

***

Продължава записването на още домакинства и граждани, които трябва да изпратят заявка с точен адрес и телефон за връзка до e-mail: eco@elinpelin.bg.

Спрямо реда на постъпването на заявленията, през следващия месец те ще получат цветни контейнери или чували за разделно събиране на отпадъци и ще бъдат включени в графика.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4