Община Елин Пелин обявява публични търгове с явно наддаване

Община Елин Пелин обявява публични търгове с явно наддаване

Община Елин Пелин обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на два недвижими имота – частна общинска собственост в с. Лесново.

ОБЯВЛЕНИЕ 1 за недвижим имот с площ 806 кв.

ОБЯВЛЕНИЕ 2 за недвижим имот с площ 565 кв.

***

ВАЖНО: Заинтересованите лица могат да представят документи за участие в процедурите всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. в “Център за административно обслужване” (ЦАО) на Община Елин Пелин до 02.08.2021 г. включително.

***

Научете повече: https://www.elinpelin.org/currentNews-6672-newitem.html

Categories: Бизнес, Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4