Разработен е проект за баскетболно и волейболно игрище в “Орландовци”

Разработен е проект за баскетболно и волейболно игрище в “Орландовци”

Във връзка с имот идентификатор 68134.507.1752 находящ се до парк „Братска могила“ в кв. Орландовци, Ви информираме, че СО-район „Сердика“ е разработила проект за изграждане на баскетболно и волейболно игрище, както и обособяване на свободна площ за паркиране на автомобили.

По одобрения през 1996г. основен регулационен план, имотът е отделен от парка с проектна улица и е включен в имот за жилищно строителство. С цел да се запази неговата цялост и предотвратяване на строителство около парка сме предприели градоустройствена процедура за присъединяването му към имота предвиден за парк.

Съгласно законовите разпоредби до реализирането на тази процедура, имотът може да се използва за временен открит паркинг, пазар, открит обект за спортни дейности и други подобни. В тази връзка СО-район „Сердика“ неколкократно е организирала конкурси за отдаването на имота под наем с предназначение паркинг/спортна площадка. Поради неявяването на кандидати конкурсите, са прекратявани със съответните заповеди на Кмета на Столична община.

Началната цена за стартиране на конкурсна процедура за отдаване под наем се изготвя от лицензиран оценител, сключил рамков договор със Столична община. Тя служи като база за определяне от Столичен общински съвет на съответната първоначална месечна наемна стойност.

Днес в комисия по Финанси и бюджет към Столичен общински съвет, минималната цена за стартиране на процедурата за отдаване под наем за срок от пет /𝟓/ години до провеждане на процедурата по ПУП беше определена на 3561, 60 с ДДС.

След стартиране на процедурата, желаещите могат да участват при съблюдаване условията на конкурсната документация.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4