Заповядайте на „Тебеширено детство“!

Заповядайте на „Тебеширено детство“!

На 21 юли 2021 г. в Центъра за Обществена подкрепа – град Елин Пелин ще се проведе събитието „Тебеширено детство“.

“Приключенски свят” е услуга, предлагана в рамките на ЦОП, с адрес град Елин Пелин, ул. „Здравец“ №19.

ЦОП предлага безплатно почасова /2 часа/ грижа, а другите услуги по проекта предлагат и полудневна и целодневна грижа за всички деца от община Елин Пелин, на възраст от 3 до 18 години, като центърът е специално оборудван /ДЦДМУТС/, за да посрещне потребностите на деца с увреждания или СОП.

Цялото оборудване е съобразено за работа с деца, като планираме и работа със семейства, с цел подпомагане на родителските грижи, особено при деца с увреждания или СОП. Обучен персонал – педагози и детегледачи ще се грижат за пълноценните занимания на децата в центъра.

Ред за включване към услугата:

Децата се довеждат и прибират лично от родител или настойник.

За периода на ползването на центъра родител/настойник следва да подсигури напитка и пакет суха храна за времето, в което детето посещава центъра /за периода юли и август 2021/. Предстои осигуряване на изхранване на децата.

Препоръчително е родител/настойник да подсигури материали за любимите занимания на детето, за да бъдат удовлетворени максимално потребностите му.

Индивидуалните и групови занимания с децата се съгласуват между родител/ попечител/ и социалния работник на центъра – г-жа Йоана Илиева или г-жа Иванка Григорова /арт терапевт/.

Приемно време на центъра: понеделник – от 09:00 до 11:00 ч. и в четвъртък от 15:00 до 17:00 ч.

ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦАТА и/или ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ може да направите с изпрщане на зявка по e-mail: cop.elinpelin@abv.bg.

ЦОП е социална услуга, реализирана в изпълнение на проект: №BG05M9OP001-2.019-0026-C01 “Грижа за децата в общността” по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4