Започна дългоочакваният ремонт на ул. „Първа Българска армия“

Започна дългоочакваният ремонт на ул. „Първа Българска армия“

Започна дългоочакваният ремонт на ул. „Първа Българска армия“.

Той включва следните дейности:

  • Част Пътна – премахване на съществуваща паважна и асфалтова настилка от трасето; премахване на съществуваща настилка по тротоари и съществуващи бордюри; направа на тротоар, нови бордюри, нова паважна настилка по тротоари,нова асфалтова настилка по съществуващото трасе на пътното платно.
  • Част ВиК – изграждане на нова канализационна система в оста на пътя (от съществуващият прелез на ТЕЦ София до кръстовището на ул. „Мара Бунева“и ул. „Първа Българска Армия“), заустване на канализационна система в съществуващ колектор; изграждане на нов водопровод от кръстовището на ул. „Мара Бунева“ и ул. „Първа Българска Армия“ и ул. „Емборе“
  • Електро – изграждане на нова тръбна мрежа в тротоари в участъка от съществуващият прелез на ТЕЦ София до кръстовището на ул. „Мара Бунева“ и ул. „Първа Българска Армия“
  • Улично осветление – изграждане на ново улично осветление, нови стълбове и осветителни тела, от съществуващият прелез на ТЕЦ София до кръстовището на ул. „Мара Бунева“ и ул. „Първа Българска Армия“
  • Телекомуникации – изграждане на нова тръбна мрежа от съществуващият прелез на ТЕЦ София до кръстовището на ул. „Мара Бунева“ и ул. „Първа Българска Армия“
  • Ландшафт – обособяване на зелени площи, съгласно Проекта

За етапи 3 и 8, които ще стартират едновременно е въведена следната временна организация на движение на градския транспорт, приложена на схемите.

След приключване на тези два етапа, които са част от пълното изграждане на ул. „Първа Българска армия“, ако има нова промяна, ще Ви уведомим своевременно.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4