Пресконференция относно проведена трансгранична среща на бизнеса по проект „Магия на синергиите“ (№CB007.2.12.002)

Пресконференция относно проведена трансгранична среща на бизнеса по проект „Магия на синергиите“ (№CB007.2.12.002)

На 18 юни 2021 г. в Община Елин Пелин беше проведена среща на бизнеса от град Лесковац и община Елин Пелин, а след това се състоя пресконференция с участието на медии и широката общественост.

Срещата се организира в рамките на проекта Магия на синергиите (№ CB007.2.12.002). Това е съвместна инициатива на Община Елин Пелин България, Туристическата организация на Лесковац Сърбия и Центъра за развитие Ябланица и Пчиня области в Сърбия. Целите на проекта са да се създаде:

– синергичен ефект от съвместното въздействие на туристическите участници в областта на свързването на фестивалите, разработване на общи политики за развитие на туризма и нови туристически продукти в трансграничната зона Елин Пелин и Лесковац;

– да провежда маркетингови дейности, насочени към туристически оператори и доставчици на туристически услуги за популяризиране на новите съвместни туристически продукти (нови фестивали и услуги);

– да се увеличи капацитетът на туристическите участници в трансграничната зона Елин Пелин и Лесковац за прилагане на модел за устойчиво развитие на туризма чрез споделяне на най-добри практики, опит и ноу-хау.

Представителите на бизнеса имаха изключителната възможност  да поговорят как да се подобри видимостта на новите туристически продукти на трансграничния пазар. Организациите, участващи в B2B се срещнаха с нови бизнес партньори и имаха възможност да проучат нови области на сътрудничество.

На пресконференцията, проведена на 18 юни присъстваха представители на местни и  регионални медии, които отразиха събитието.

Categories: Бизнес, Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4