В ОКИ „Надежда“ ще се проведат важни обществени обсъждания

В ОКИ „Надежда“ ще се проведат важни обществени обсъждания

На 02.06.2021 г. (сряда) и 21.06.2021 г. (понеделник) от 18:00 ч. в концертната зала на Общински културен институт – Надежда (ОКИ), с адрес: бул. „Ломско шосе“ 2 , ще се проведат обществени обсъждания за инвестиционно намерение на „Софийски имоти“ ЕАД.

„Софийски имоти“ ЕАД, в качеството си на собственик на поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966 по КККР на район „Надежда“ – СО, УПИ II, кв. 77, м.“Надежда 1б“, находящ се на ул. „Кирил Дрангов“ ще представи на общественото внимание инвестиционно намерение за „Проучване, проектиране и изграждане на обществен многоетажен паркинг със зона за обществено обслужване.”

На срещата ще присъстват Димитър Шивачев, изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД, Георги Георгиев, председател на Комисия по финанси и бюджет, Столичен общински съвет (СОС), арх. Ивайло Петков, заместник-председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и достъпна среда в СОС, инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, и други.

Проектът е част от Програма за изграждане на паркинги за обществено ползване с частни инвестиции на Столична община, приета с решение от Столичен общински съвет през м. октомври 2020 г.

Срещата ще се проведе при спазването на всички противоепидемични мерки и намален капацитет на залата на ОКИ-Надежда.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4