Стартираха ремонтни дейности в община Елин Пелин

Стартираха ремонтни дейности в община Елин Пелин

През април и май 2021 г. Община Елин Пелин започна редица ремонтни дейности, свързани с обновяването на тротоарите в централните зони на с. Петково, с. Лесново, с. Доганово и с. Нови хан.

В село Петково беше обновена тротоарната настилка по централната улица в размер на 460 кв. м, а също така и зоната пред пощата, сградата на кметството и народно читалище „Отец Паисий 1912“. Ремонтът е дългоочакван от жителите на село Петково, а след него центърът на селото вече има по-приветлив вид, както и по-удобни и безопасни пешеходни зони.

В село Лесново в началото на месец май беше изграден нов тротоар по улица „Втора“, намираща се срещу парка в центъра на селото. Положената настилка и бордюри на новия тротоар е в размер на 196 кв. м.

В село Доганово беше изцяло обновена настилката на централния площад, разположен пред НЧ „Възраждане 1911“ и прилежащите към него непосредствени тротоарни площи. Новоположената площадна и тротоарна настилка е в размер на 1184 кв. м., а след приключване на дейностите новият площад значително облагородява и променя облика на селото.

***

Освен ремонтните дейности в с. Петково, с. Лесново и с. Доганово в изминалите няколко седмици беше положена асфалтова настилка на централните зони в село Нови хан. Изцяло беше подменен настилката по тротоара на ул. „Калоян“ в отсечката от центъра на Нови хан до детската градина – с обща дължина от 200 м, като в момента се обособяват площи и за зелени зони. На обновената част от тротоара, намираща се от страната на централния парк е положена асфалтова настилка в размер на 913 кв. м. В рамките на ремонтните дейности в село Нови хан беше изцяло обновена и асфалтирана старата улица „Върба“, а положения асфалт е в размер на 412 кв. м. Преди ремонта улицата е съществувала в кадастралния план на селото, но само документално. Трафикът в района е много интензивен, а обновената улица „Върба“ ще се използва като обходна на ДГ „Детелина“, защото по основния път движението е много натоварено, а след разширението на детската градина ще бъде невъзможно на родителите да оставят и взимат децата си от детското заведение.

***

Дейностите по подмяна на тротоарните настилки в централните части на още няколко населени места в община Елин Пелин ще продължат и през следващите месеци.

Categories: Бизнес, Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4